The Vendor Management Office
Home
Visie
Organisatie
Dienstverlening
Contact
Nieuws en publicaties
Waarom is vendor management belangrijk?
Wat is onze ambitie?
Over leveranciers en prestaties
Waarom is vendor management belangrijk?


McCarthy van het gerenommeerde onderzoeksbureau Forrester verwoordt het als volgt: “Voor bedrijven is het noodzakelijk dat er niet alleen goed wordt ingekocht, maar dat de contracten ook voorzien in de aansturing van de leveranciers. Bedrijven willen de gehele, levenslange relatie met hun leveranciers ermee besturen. Dit is een essentieel onderdeel van hun strategie".

Steeds meer (primaire) bedrijfsprocessen worden uitbesteed. En een inkoopquote van 50 % of meer is inmiddels al heel gewoon. Met andere woorden: van iedere euro die organisaties te besteden hebben, geeft men 50 eurocent of meer uit aan leveranciers. Bestuurders zijn zich daarom bewust dat de kosten van leveranciers alleen kunnen worden gerechtvaardigd indien zij in voldoende mate bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Het professioneel contracteren en aansturen van leveranciers is daarmee een belangrijke voorwaarde geworden voor succesvol ondernemerschap.

HomeVisieOrganisatieDienstverleningContactNieuws en publicaties