The Vendor Management Office
Home
Visie
Organisatie
Dienstverlening
Contact
Nieuws en publicaties
Waarom is vendor management belangrijk?
Wat is onze ambitie?
Over leveranciers en prestaties
Visie


Wat is onze visie ?

 

In onze visie is Vendor Management onontbeerlijk voor succesvol ondernemen. Inkopers dienen niet alleen de beste prijs te bedingen en leveranciers dienen niet alleen de beste prijs-prestatie te leveren, maar zij moeten ook maximaal bijdragen aan de doelstellingen van uw organisatie. En na het afsluiten van een contract begint het echte werk pas.

 

Het afsluiten, beheren en managen van prestatiecontracten is een complexe bezigheid. Een aan het einde van het contract vindt overgang plaats naar een nieuwe leverancier. Ook hierover dienen duidelijke afspraken te zijn opgenomen in het contract.

 

En samenwerking is vooral mensenwerk. Juist hierin onderscheidt zich The Vendor Management Office. Wij zorgen er voor dat deze samenwerking gestructureerd en planmatig wordt ingericht. Partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Door consequent te sturen op de gemaakte afspraken komt een continue proces van kwaliteitsverbetering en efficiencyverbetering op gang.

HomeVisieOrganisatieDienstverleningContactNieuws en publicaties