The Vendor Management Office
Home
Visie
Organisatie
Dienstverlening
Contact
Nieuws en publicaties
Producten en diensten
Wat is uw belang?
Ervaring
Onafhankelijke dienstverlening
Over leveranciers en prestaties
Producten en diensten


Inkoopanalyse
De inkoopanalyse verstrekt inzage in de aard en omvang van de inkoopkosten en het verbeterpotentieel voor uw organisatie. Klik hier voor meer informatie.

Contractanalyse

De contractanalyse verstrekt inzage in de contractendatabase en leidt tot een verbeterplan voor contractbeheer en contractmanagement. Klik hier voor meer infomatie.

ContractScan
Voer zelf een assesment uit. Deze scan geeft u een goed beeld van nut en noodzaak van contractmanagement en geeft aan waar uw organisatie staat op de ontwikkelingsladder van contractmanagement. Klik hier om naar onze ContractScan te gaan.

Contractbeheer en contractmanagement
Met onze innovatieve software bent u in staat uw contracten adequaat te beheren en daadwerkelijk te managen.
Binnenkort treft u op deze site meer informatie aan over deze baanbrekende oplossing.


HomeVisieOrganisatieDienstverleningContactNieuws en publicaties