The Vendor Management Office
Home
Visie
Organisatie
Dienstverlening
Contact
Nieuws en publicaties
Hoe doen wij ons werk?
Wat zijn onze kernwaarden?
Wat doen we na afloop van de opdracht?
Over leveranciers en prestaties
Hoe doen wij ons werk?


Veel inkopers beperken zich tot stevig onderhandelen en het afsluiten van een contract. De dienstverlening van The Vendor Management Office reikt veel verder. Wij zien toe op het beheersen van het gehele Contract Life Cycle Proces; dus van het ontwikkelen en implementeren van de inkoopstrategie tot en met het beoordelen van de leverancierprestaties en het doorvoeren van verbeterprocessen.

Wij beschikken over een uitgebreide infrastructuur, de Vendor Management Library. Dit is een complete set van modellen, inkoopvoorwaarden, modelcontracten, service level agreements, prestatiebeoordeling, analysemodellen, rapportages etc.

Wij vinden niet ieder keer het wiel opnieuw uit, maar delen onze ervaringen met klanten; kostenbewust en effectief.

HomeVisieOrganisatieDienstverleningContactNieuws en publicaties