The Vendor Management Office
Home
Visie
Organisatie
Dienstverlening
Contact
Nieuws en publicaties
Over leveranciers en prestaties
Home

 
 

 The Vendor Management Office
Leveranciers bepalen in belangrijke mate de kosten van organisaties en zij leveren met hun producten en diensten een bijdrage aan de continuïteit van organisaties. Zo zijn bijvoorbeeld in de zakelijke dienstverlening en bij de overheid inkoopquotes van 50 % of meer geen uitzondering. Professioneel inkopen, contracteren en managen van leveranciers is daardoor een belangrijke voorwaarde geworden voor succesvol ondernemerschap.

Op zich niets nieuws, maar hoe heeft u het georganiseerd ? 

Het onderzoeks- en consultancybureau Deloitte verwoordt het in haar rapport "Why Settle for Less in the Netherlands" (december 2009) als volgt:
"Dutch companies seem to prepare their outsourcing decision rather well by setting up a business case and defining the sourcing strategy prior to their decision to outsource. However, they do not monitor the status of their oursourcing initiatives well and they are not aware of the performance of their outsourcing deals."

V
eel organisatie zijn druk doende met het ontwikkelen van inkoopstrategieën en het afsluiten van contracten met externe partijen. Vergeten wordt dat de afgesloten contracten ook nog moeten worden beheerd. En er zijn ook contracten die u werkelijk wilt managen. De risico's voor uw bedrijfsvoering kunnen immers groot zijn en er gaat in de samenwerking met leveranciers veel geld om. 

The Vendor Management Office richt zich niet alleen op het afsluiten van goede contracten en het realiseren van besparingen. Onze dienstverlening strekt zich uit over de gehele contract life cycle. Wij brengen uw inkooplandschap in kaart en zorgen er voor dat voor de belangrijkste inkoopgroepen de juiste contracten worden afgesloten. Bovendien zorgen wij er voor dat uw contractbeheer goed op orde is en dat uw belangrijkste leveranciers adequaat worden gemanaged.  Daardoor worden betere
prestaties mogelijk: leveranciers en prestaties

Op deze website treft u daar meer informatie over aan. U kunt ook bellen naar Vincent Brouwer, telefoon 06 - 5337 0308 of u neemt
door middel van 
e-mail contact met ons op.

      

HomeVisieOrganisatieDienstverleningContactNieuws en publicaties